Uslovi korišćenja

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Trgovinsko društvo INTERPROM d.o.o. svoje potrošače koji robu kupuju putem internet sajta  www.interprom-bosch.rs.

Obaveštava

 • da se prodaja robe putem internet sajta www.interprom-bosch.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Trgovinskog drustva INTERPROM d.o.o.,Beograd,Bulevar kralja Aleksandra 246, matični broj: 07428987, PIB: 101182167.
 • da roba koja se prodaje putem internet sajta www.interprom-bosch.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
 • da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
 • da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
 • da je usluga isporuke robe besplatna za sve iznose veće od 5.000 RSD na teritoriji Republike Srbije.
 • da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.interprom-bosch.rs.
 • da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.interprom-bosch.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, uplatnicom preko računa banke ili platnim karticama Visa, Maestro, MasterCard, Dina i Amex
 • da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
 • da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice ovde.
 • da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na raskid ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice, koji se može pronaći ovde
 • da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da uz račun/otpremnicu priloži reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice, koji se može pronaći ovde.

Uslovi kupovine

Opšti uslovi

Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice "Interprom" sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, našom najboljom namerom da ostvarimo saradnju na obostrano zadovoljstvo kao i međunarodnom praksom u e-poslovanju. Podaci o firmi Trgovcu: Interprom doo Bulevar Kralja Aleksandra 246, 11000 Beograd, Srbija; Matični Broj: 07428987; PIB:101182167 (u daljem tekstu: “Interprom”).

Prilikom registracije, posetilac Internet prodavnice "Interprom" ostavlja svoje identifikacione podatke, a zatim se prijavljuje sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon registracije korisnik stiče pravo na kupovinu. Opšti uslovi poslovanja podrazumevaju delovanje internet prodavnice "Interprom", prava korisnika i poslovni odnos između trgovca i potrošača a sve u cilju obostranog zadovoljstva. Opšti uslovi su detaljnije objašnjeni po oblastima kojima možete da pristupite klikom na željenu oblast.

Saglasnost i promena uslova

Dragi kupci, posetom,registracijom ili kupovinom na Internet prodavnici Interprom prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da pažljivo pročitate pravilila i procedure koje primenjujemo. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, molimo Vas nemojte koristiti ovu internet prodavnicu. Interprom zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Hvala na poverenju

Korišćenje internet prodavnice

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja internet prodavnice isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost. Korisnicima internet prodavnice poklonducan.rs je strogo zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa internet prodavnice, kao i bilo kakvih hakerskih napada u cilju onesposobljavanja internet prodavnice. Nedozvoljeno korišćenje internet prodavnice smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na ovoj interent prodavnici je zaštićen autorskim pravima, vlasništvo su Interprom-a ili njegovih dobavljača, ne mogu se koristiti bez naše prethodne saglasnosti,uključujući stranice, dizajnerske elemente, tekstove, fotografije, logotipe, audio zapise i softver. Svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Celokupan sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama, osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovoj internet prodavnici. Ne smete menjati sadržaj ove interent prodavnice ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, Vaša dozvola za upotrebu interent prodavnice će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na Interprom internet prodavnici smatrate da je Vaš i da je zloupotrebljen, molimo Vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Ograničenje garancije

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovoj interent prodavnici je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Interprom se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet.

U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, Interprom ne daje garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovoj internet prodavnici, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. Interprom može promeniti sadržaj ove internet prodavnice ili proizvode i cene navedene na internet prodavnici u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovoj internet prodavnici može biti zastareo, a Interprom se ne obavezuje da ga ažurira. Sadržaj objavljen na ovoj internet prodavnici može se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u Vašoj zemlji. Konsultujte se sa Interprom lokalnom kancelarijom u vezi proizvoda, programa ili usluga koje su Vam na raspolaganju. Interprom, njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovoj internet prodavnici ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ove internet prodavnice, internet prezentacija na koje vode veze sa ove internet prodavnice ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim internet prezentacijama, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ove internet prodavnice rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

Radno vreme

Internet prodavnica Interprom radi od 00-24h, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, što znači da ćete proizvode moći da naručite u bilo koje doba. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja internet prodavnice može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

Promena (ažuriranje) podataka na internet prodavnici

Interprom zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta.

Uslovi kupovine na internet prodavnici Interprom

Interprom je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji.

Cene u internet prodavnici Interprom

Sve cene su iskazane u dinarima sa uključenim PDV-om. Prodavac zadržava pravo izmene cena, ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i specijalnih popusta). Cene važe u trenutku kreiranja porudžbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period. Navedene cene važe samo za kupovinu u Internet prodavnici i mogu da se razlikuju od cena u maloprodajnim objektima Prodavca. Interprom zadržava pravo da otkaže porudžbinu i pritom obavesti kupca putem pozviva ili poruke na e-adresu ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cene ili opisa proizvoda na sajt.

Garancija kvaliteta

Interprom garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i dolaze uz garanciju od 2 godine. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen. Svi proizvodi su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu. Garanciji ne podlažu baterije.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Interprom tim maksimalno koristi sve svoje resurse kako bismo bili što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije kompletne i u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na internet prodavnici su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Sve cene na ovoj internet prodavnici iskazane su u dinarima, sa uračunatim porezom. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na internet prodavnici možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti novac ili zameniti za drugi odgovarajući artikal.

Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i
6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice
www.interprom-bosch.rs smatra prodajom na daljinu.

U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da na mail koji je ostavljen prilikom kupovine,
u pisanoj formi kupcu dostavi:

 • obrazac za odustanak (preuzmite ovde pdf) (preuzmite ovde word dokument)
 • obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak
 • primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa
članom 2. stav 1. tačka 1 Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji
obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10,
94/11, 83/12, 59/13, 100/14), potrošač sva prava može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji
na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem
(fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi
obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana
kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije
prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih
odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata
trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada
je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao
odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju
transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži,
sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za
neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj.
kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica
rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da
bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je
nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i
proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati
iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je
primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije
robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od
toga šta nastupa prvo.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama.
Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:

 • isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i
 • isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Načini isporuke

Uslovi Isporuke robe na teritoriji Beograda i Srbije

 • Za sve porudžbine na užoj teritoriji Beograda, Interprom vrši besplatnu isporuku za porudžbine čija je minimalna vrednost 5.000 RSD.
 • Na teritoriji Beograda kupac ima mogućnost besplatnog priključenja aparata nakon potvrde mailom od strane Interproma.
 • Isporuka robe na teritoriji Srbije realizuje se preko Milšped logističke kuće.
 • Za sve porudžbine čija je vrednost preko 5.000 RSD, isporuka je besplatna.
 • Za sve porudžbine na teritoriji Srbije čija je vrednost ispod 5.000 RSD, troškove isporuke snosi kupac koji iznose 500 RSD i koje vrši kurirska služba i kupac troškove plaća direktno kurirskoj službi prilikom preuzimanja paketa.

Ograničenja isporuke robe

 • Isporuka robe vrši se isključivo na teritoriji Republike Srbije. Trenutno nismo u mogućnosti da vršimo isporuku proizvoda na teritoriji Kosova i Metohije.
 • Isporuka proizvoda van teritorije Srbije nije moguća.

Isporuka proizvoda sa statusom „na stanju“ i „nije na stanju“

 • Proizvodi koje imamo na stanju u mogućnosti smo da isporučimo u roku od 3 do 5 radnih dana nakon kupovine.
 • Proizvodi koji trenutno nisu dostupni naručuju se direktno iz fabrike i na njih se čeka dolazak u Srbiju sa rokom od 15 do 45 dana.

Obaveza pregleda uređaja

 • Molimo Vas da prilikom isporuke, a pre potpisivanja primopredajnog dokumenta pregledate uređaj i da sva eventualno uočena oštećenja robe unesete u zapisnik koji Vam je vozač dostavio i da se ODMAH, a najkasnije U ROKU OD 24H obratite službi reklamacija Interproma na broj telefona 011/3223-142 ili 011/3821-776, ili na mail [email protected].
 • Reklamacije na oštećenja koje su izjavljene protekom roka od 24h od isporuke će biti odbijene kao neblagovremene.
 • Posebno ističemo da uređaje koji imaju fizička oštećenja niste u obavezi da primite.

Načini plaćanja

Plaćanje platnom karticom putem Interneta

 • Porudžbinu možete platiti putem Interneta platnim karticama MasterCard, VISA, Maestro, Dina ili American Express koje podržavaju plaćanje preko Interneta.
 • Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Beskamatno plaćanje na odloženo karticom Banca Intese

 • U Interpromu možete plaćati kreditnom karticom Banca Intese do 12 rata bez kamate!
 • Ukoliko posedujete kreditnu karticu Banca Intesa, nakon unosa broja kartice, prikazaće Vam se padajući meni sa izborom broja rata. U slučaju da Vaša kartica ne podržava odloženo plaćanje, padajući meni se neće prikazati. Pogledajte detaljno uputstvo za beskamatno plaćanje kreditnom karticom Banka Intese i kupujte online do 12 rata bez kamate.
 • Opcija plaćanja na rate bez kamate za proizvode neće biti omogućena kada je u toku akcija Shopping dani

Plaćanje preko računa

 • Svoju porudžbinu možete platiti direktnom uplatom na račun Interproma, uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja.
 • Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci, ili putem Interneta ukoliko imate internet pristup na svom računu (internet bankarstvo) ili piutem mobilne aplikacije(mobilno bankarstvo).

Izjava o konverziji

 • Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
 • Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.
 • Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Interprom doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Reklamacija, saobraznost i garancije

Poštovani potrošači, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Interprom odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost Interproma ne postoji ako isporučena roba:

 • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
 • Izuzetno, ukoliko ste prilikom kupovine obavešteni o kraćem roku odgovornosti za saobraznost (polovna roba), period odgovornosti za nesaobraznost je godinu dana.
 • Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili prijaviti na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.
 • Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Interprom nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Postupak reklamacije

 • Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata.
 • U svakom našem maloprodajnom objektu postoji posebno određeno i obeleženo mesto i osobe zadužene za reklamacije kojoj se potrošač može obratiti i izjaviti reklamaciju.
 • Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda uređaj u bilo kom maloprodajnom objektu, ukoliko nije u pitanju uređaj bele tehnike. Ukoliko je nešto naknadno kupljeno i ugrađeno u sam uređaj, dužni ste da to predočite prilikom izjavljivanja reklamacije.
 • Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Za uređaje bele tehnike:

 • U slučaju da je u pitanju bela tehnika, uređaji se ne donose u maloprodajni objekat već potrošač može reklamaciju izjaviti na sledeće načine:
 • Interprom će poslati servisera na adresu potrošača kako bi se utvrdilo da li je reklamacija osnovana.
 • VAŽNA NAPOMENA: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže ili registracija na sajtu.
 • Prilikom izjavljivanja reklamacije u toku perioda odgovornosti za nesaobraznost treba da se izjasnite o Vašem zahtevu za rešavanju iste. Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, odnosno ukoliko bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje za prodavca, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji.
 • U periodu od 6 meseci od kupovine uređaja imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.
 • Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
 • Ukoliko reklamaciju ulažete nakon isteka perioda odgovornosti za nesaobraznost, ističete zahtev u skladu sa garantnom izjavom koju posedujete.
 • Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini i uređaj, osim u slučaju bele tehnike, dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga Interprom o svom trošku, iz maloprodajnog objekta, šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Ako se reklamacija ulaže za veće uređaje bele tehnike, ovlašćeni servis će o trošku Interproma izaći na teren radi utvrđivanja nesaobraznosti i eventualne popravke. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.
 • U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Uređaje pristigle sa servisa, a za koje je reklamacija prihvaćena, Interprom vraća potrošaču. Potrošač je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje - isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu Interproma, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon).
 • Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost ili neadekvatnog korišćenja), potrošač snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.
 • Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Interproma potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.
 • Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.
 • Interprom će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.
 • Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od dana izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva trgovine, u skladu sa Zakonom.

Politika privatnosti

Tipovi obaveštenja korisnicima

 • Lifleti
 • Newsletteri
 • Poštanska pisma
 • Katalozi
 • Telefonski pozivi

Tipovi prikupljanih informacija

 • Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona)
 • Informacije za naplatu i isporuku (adresa za isporuku)
 • Informacije ličnog izbora (lista željenih proizvoda, komentari o ponuđenim proizvodima)

Prikupljanje informacija

U toku kupovine ili tokom korišćenja naših servisa ili usluga, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije. To se može desiti u sledećim slučajevima:

 • prilikom online registracije korisničkog naloga
 • pri kupovini proizvoda
 • korišćenjem nekog servisa ili usluge
 • pri dostavi ili instalaciji proizvoda ili servisa
 • učestvovanjem u nagradnim igrama, poklonima, anketama i istraživanjima
 • uspostavljanjem kontakta preko Web stranica ili direktno u Interprom d.o.o.  prodavnicama
 • učestvovanjem u drugim aktivnostima

Korišćenje informacija

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:

 • obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa
 • organizacija i administracija nagradnih igara, poklona, anketa i istraživanja
 • ponuda novih proizvoda i servisa
 • poboljšanje efektivnosti naše Web stranice, marketinških aktivnosti, servisa i ponude
 • sprovođenje istraživanja i analiza
 • slanje informacija u marketinške svrhe
 • obavljanje drugih poslovnih aktivnosti

Prikupljanje informacije o drugim osobama ili od drugih osoba

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena porudžbina ili preko nekih drugih opcija.

U ime Interprom doo preduzeća obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Interprom doo preduzeća (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prosleđivanje ličnih informacija

Interprom d.o.o. ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.

www.interprom-bosch.rs može imati potrebu da prosledi informacije određenim trećim licima, kao što su naš call centar, franšizne prodavnice, ovlašćeni servis ili drugi predstavnici koji nastupaju u naše ime. Ova akcija može biti preduzeta u sledećim slučajevima:

 • slanje marketinških obaveštenja
 • dostavljanje paketa 
 • servisiranje proizvoda
 • održavanje članskog kluba 
 • sprovođenje istraživanja, analiza ili drugih upita
 • slanje regularnih poštanskih ili elektronskih poruka
 • procesiranje plaćanja putem kreditnih kartica

Treća lica, sa kojima www.interprom-bosch.rs ima ugovor su ovlašćena da prosleđene informacije koriste isključivo u svrhe za koje su unajmljena. Kao deo ugovora sa njima, u obavezi su da slede pravila privatnosti koja smo im prosledili i da preduzmu razumne mere predostrožnosti kako bi obezbedili sigurnost Vaših ličnih podataka.

w.interprom-bosch.rs  će eventualno biti prinuđena da prosledi lične podatke validnim sudskim vlastima, po sudskom pozivu, sudskim istražiteljima ili drugačije kako je propisano zakonom. Takođe, zadržavamo pravo da prijavimo istražnim organima aktivnosti za koje smatramo da su nezakonske. www.interprom-bosch.rs može proslediti određene lične podatke u slučaju da verujemo da je taj postupak razumno potreban kako bi se zaštitila prava, svojina i sigurnost drugih i nas samih. Isto tako lični podaci se mogu proslediti u slučaju korporacijske prodaje, integrisanja, akvizicije, raspuštanja ili nekog sličnog događaja.

Mogućnost neprihvatanja marketinških aktivnosti

Jednom kada prikupimo vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže povoljne ponude, promocije, prodajne akcije i ostale sadržaje. U svakom trenutku imate opciju neprihvatanja budućih marketinških obaveštenja.

Obezbeđivanje sigurnosti za lične podatke

Bilo da kupujete putem Interneta ili u našim prodavnicama, primenjuju se mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup Vašim ličnim podacima koji su pod našom kontrolom. _ www.interprom-bosch.rs ne može da osigura ili garantuje sigurnost bilo kog podatka koji se prosleđuje putem elektronske pošte, tako da to radite na sopstvenu odgovornost.

S obzirom da je sigurnost Vaših ličnih podataka visok prioritet, preduzet je određen broj akcija kako bi omogućio pouzdan, tačan i siguran transfer podataka. Web stranice www.interprom-bosch.rs koriste tehnologiju enkripcije, kao što je Secure Sockets Layer (SSL), kako bi se zaštitili Vaši lični podaci tokom transfera podataka. SSL vrši enkripciju podataka iz porudžbine, kao što su Vaše ime, prezime, adresa i broj kreditne kartice.

Kako bi podigli nivo sigurnosti, prilikom kreiranja korisničkog naloga na našim Web stranicama, potrebno je da odaberete ličnu šifru koja bi trebalo da sadrži od 6 do 30 slovnih karaktera, uključujući kombinaciju i slova i brojeva. Lično ste odgovorni za očuvanje tajnovitosti vaše šifre ili podataka o korisničkom nalogu.

Zaštita povjerljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Korišćenje Internet kolačića (Cookies), ostalih tehnologija i trećih lica za prikupljanje podataka

Internet kolačić je mala datoteka koju Web stranica ili e-mail poruka šalje Vašem Internet čitaču, koji ga onda može sačuvati na Vašem hard disku. Naše Web stranice i e-mail poruke koriste Internet kolačiće kako bi maksimalno personalizovali proceduru kupovine na našim Web stranicama. Kolačić simulira neprekidnu konekciju. Oni omogućavaju čuvanje informacija o Vašim podešavanjima i sesijama i dozvoljava pristup Web stranicama bez ponovne personalizacije.

Web čitač (browser) se može podesiti da ne prihvata Internet kolačiće. U tom slučaju ćete biti u mogućnosti da gledate naše Web stranice, ali nećete moći da kreirate korisnički nalog ili da napravite porudžbinu.

Naš Web server automatski sakuplja informacije kao što su adresa (URL) Web stranice sa koje ste došli, koje stranice ste posetili na našoj Internet prezentaciji, koji Web čitač koristite za pregled naših Web stranica i ostale statističke podatke koji nam pomažu da znamo kako posetioci koriste naše Web stranice.

Web stranice www.interprom-bosch.rs koriste servise koje obezbeđuju treća lica i koja u naše ime, putem Interneta, analiziraju saobraćaj i posećenost naših Web stranica. Na taj način mogu biti prikupljane anonimne informacije o Vašim posetama našim Web stranicama i Vašoj interakciji sa našim oglašavanjima. Za te potrebe se mogu koristiti tehnologije slične onima koje smo opisali u prethodnim pasusima, kako bi se izmerila efikasnost oglašavanja i e-mailova.

Ažuriranje ličnih podataka

www.interprom-bosch.rs želi da Vaši lični podaci budu tačni i kompletni. Obezbedili smo nekoliko različitih metoda za ažuriranje istih.

Ako ste kreirali korisnički nalog na www.interprom-bosch.rs web stranici, možete ažurirati Vaše podatke nakon prijave.

Sakupljanje informacija o deci

Interprom d.o.o. (www.interprom-bosch.rs) neće svesno ili namerno prikupljati lične podatke  putem Interneta od dece koja su mlađa od 13 godina. Zalažemo se za zaštitu prava dece!

Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate.

Kontakt podaci

Interprom d.o.o.

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 246, 11000 Beograd

E-mail: [email protected]

Telefon: +381 11 382 17 76

PIB: 101182167

Matični broj:  07428987

Tekući račun: 160-344739-73; 285-2291000001151-10